Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ร่วมสัมมนามอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม

ร่วมสัมมนามอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนามอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ในการนี้ รมว.ทส. ได้ให้นโยบายแก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เกิดแประโยชน์อย่างเต็มที่ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในทุกภาคส่วน และรักษาไว้ซึ่งผลงาน และคุณภาพในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

แกลเลอรี่