Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรกาศทั่วไป แบบอัตโนมัติ จังหวัดศรีสะเกษ

การสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรกาศทั่วไป แบบอัตโนมัติ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษเข้าพบนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำเรียนรายละเอียดการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2565 โดยเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมนี้ได้สำรวจพื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อกำหนดจุดติดตั้งสถานีฯ ที่เหมาะสม สำหรับเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางอากาศในจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

แกลเลอรี่