Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตามหลักการ

ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตามหลักการ

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกหลัการ ในพื้นที่ อบต.ปะอาว ทต.เขื่องใน อบต.นาตาล และ อบต.พระลาน จ.อุบลราชธานี พบว่าการกำจัดขยะของ อปท.ส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นการเทกอง ฝังกลบเป็นครั้งคราว และการลักลอบเผา ในการนี้ สสภ.12 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปิดบ่อ นำขยะไปทิ้ง ณ สถานที่กำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ(สถานที่กำจัดขยะของ ทม.วารินชำราบ) การลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การขออนุญาติใช้/ข้อถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ และการห้ามเผาขยะ (ซึ่งขณะตรวจสอบฯ ได้มีไฟไหม้บ่อขยะอยู่ สสภ.12 ก็ได้สั่งการให้ อปท. เจ้าของพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้ทันที)

แกลเลอรี่