Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เชิงรุก

การบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เชิงรุก

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และเจ้าหน้าที่ ได้หารือร่วมกับ พ.ต.ต.นิคม สังฆรัตน์ สว.กก.3 บก.ปทส. และ ร.ต.อ.ทิพย์รัตน์ ประยงค์หอม รอง สว.กก.3 บก.ปทส. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษใน พื้นที่เชิงรุก โดยใช้ มาตรการทางกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ณ  ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ มอบหมายให้ คณะทำงาน หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 12 ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดรูปแบบในการปฏิบัติงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จและมี ประสิทธิภาพต่อไป