Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การหารือและประสานเตรียมการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในห้วยมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

การหารือและประสานเตรียมการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในห้วยมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และนายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประสานการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในห้วยมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และชี้แจงกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกันนี้ได้ประสานความร่วมมือกับนายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ในการสำรวจจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในห้วยมุกที่เหมาะสมและไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในห้วยมุก เพื่อให้สามารถติดตั้งสถานีฯ ได้ตามแผนงานต่อไป

แกลเลอรี่